gtools - utm koordinat geografi Lihat contoh arahan di sini.